Edgar Allan Poe: Havran. 1979. Překlad Vítězslav Nezval. Dvěma lepty a obálkou provedenou dřevorytem doprovodil Jiří Hadlač. Medailon  o výtvarníku napsal František Dvořák. Grafickou úpravu provedl Martin Dyrynk. Náklad 60 výtisků.

Dle původní dohody měl Jiří Hadlač vytvořit kromě obálky čtyři lepty. Tento počet uvádí PhDr. František Dvořák v doslovu. V posledním momentu však výtvarník, nepochybně jeden z nejfundovanějších grafiků a špičkový tvůrce autorských knih–objektů, změnil svůj požadavek na výši honoráře. Ten jsem nemohl akceptovat i s ohledem na již rozeslané nabídkové listy o právě dokončované bibliofilii v nichž jsem uváděl cenu 120 Kčs. Proto je základní varianta  vypravena jen dvěma lepty. Jiří Hadlač byl s výslednou podobou velmi spokojen a věnoval mi několik obtahů dalšího z leptů. Ty jsem zase já věnoval několika přátelům pro obohacení exemplářů, které ode mne koupili. Kromě toho mi Jiří Hadlač obohatil  jeden výtisk řadou virtuózních kreseb. Havran  byl  prvou bibliofilií, kterou pro mou sbírku vyvázal prof. Jindřich Svoboda, bezesporu jeden ze světově nejprestižnějších tvůrců uměleckých knižních vazeb. Počet leptů nebyl  jediným zádrhelem při realizaci. Po dokončení všech přípravných prací jsem zašel do tiskárny a tu jsem zjistil, že potřebuji tzv. vydavatelské oprávnění. Spolek českých bibliofilů ani Klub přátel výtvarného umění mi razítko na žádost nechtěli dát. Stejně reagoval i předseda ROH v Pozemních stavbách. Zkusil jsem to u svazáků. Do funkce předsedy právě nastoupil ambiciózní Jaroslav David. Po ujištění, že kromě razítka nic dalšího nebudu chtít, žádost orazítkoval. Pak jsem několikrát klepal na dveře na odboru kultury Jm KNV. Jeho vedoucí, Drahomír Hausner, nakonec podlehl a dal pokyn svému podřízenému, panu Bartoníkovi, aby mi vystavil vydavatelské oprávnění. Texty měla dle předběžného příslibu vytisknout pražská tiskárna Díla – podniku Českého fondu výtvarných umění. Její ředitel, Emil Minář,  mi písemně sdělil, že od dohody ustupuje. Situaci zachránil Martin Dyrynk a jeho známý tiskař, který Dyrynkovi v utajenosti tiskl jeho soukromě vydávané  bibliofilie. MD je vnukem Karla Dyrynka, význačného typografa a tvůrce několika typografických písem. Souhlasil jsem s tím, aby do patitulu Havrana umístil svou typografickou značku - upravenou kytku vytvořenou KD. Měl jsem osobní problém, abych jako vydavatele uvedl jen "SSM PS Brno". Proto jsem do tiráže přidal řádek sdělující, že Havran je vydáván ve spolupráci s brněnskou skupinou Spolku českých bibliofilů. V Brně sice bylo několik bibliofilů, žádnou skupinu jsme ale neměli.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695