Michelangelo Buonarroti: Sonety. 1979. Překlad Jan Vladislav. S pěti lepty Otakara Kubína (Coubine). Čtyři lepty jsou vytištěny z původních desek umělce. Grafickou kopii nezachované desky vytvořil - dle obtahu originální grafiky ale stranově převrácenou - Emanuel Ranný st.. Dvacet pět z nákladu čtyřiceti výtisků má  v  desce označení  "ER SC" (varianta B).  Závěrečnou poznámku věnuji původu desek.

Osudy tohoto Kubínova výtvarného  počinu podrobně popisuji v obsáhlém doslovu „reedice“, kterou jsem v roce 2005 (Jsem stár, viz vydání mimo Edici 33, sv. VII.) připravil na přání Antonína Krejčíře pro společné vydání Muzeem Boskovicka a společnosti Pecten. Mohl jsem  v něm  konkrétními údaji doložit, že Jiří Siblík v soupisu grafické tvorby Otakara Kubína (Galerie Vltavín, Praha, 1999) v pasáži o mém vydání Sonetů mystifikuje čtenáře svého "výtvoru". Uvádí je – vedle řady dalších nepřesných údajů  -  v omyl tvrzením, že  jsem nepoužil tiskové desky Kubínovy ale jejich repliky, které měl v závěru 50. let minulého století vytvořit jakýsi JV. Originální původ a Coubinovo autorství  tiskových desek mi v roce 1979 potvrdil na jedné sadě grafických listů jejich majitel -  umělcův synovec Zdeněk Kubín. Seznámil mne s ním František Rybář z Blanska, díky němuž jsem mohl realizovat vydání jak v roce 1979 tak i v roce 2005. Do vydání pro boskovické muzeum jsem  zařadil další Kubínovy práce a písemné materiály na dané téma, vesměs  ze sbírky FR: např. ukázky kreseb vytvořených o desetiletí dříve než uvádí Siblík i reprodukce znehodnocených leptů prvé verze. Od vlastníka desek jsem pak výměnou získal jednu z měděných tiskových desek. Nejen kvůli rozšířené mé sbírky těchto zajímavých artefaktů. Zejména proto, aby v budoucnu již nemohlo dojít k dalšímu vydání celku.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695