Charles Baudelaire: Květy zla. 1980. Různé překlady. Čtyřmi suchými jehlami (dvě varianty grafického doprovodu, tj. celkem osm grafik) a obálkou provedenou linorytem doprovodil Jaroslav Škarohlíd. Medailon o výtvarníku napsala Helena Knozová-Kusáková. 2x35 výtisků.

Bibliofilii jsem vydal namísto zamýšlených Snů (podrobněji viz sv. 24). Ve dvou variantách proto, že Jaroslav Škarohlíd své suché jehly ryl povětšinou do  zinkových desek. Bez jejich pokovení se jemnosti kresby při tisku rychleji stírají a výsledek brzy ztrácí na kvalitě. Raději proto vyryl více desek, ze kterých jsme vybrali dvě čtveřice. Se Škarohlídem jsem se setkal v roce 1971, kdy jsem k němu začal docházet do kursů kresby a grafiky. Je to jeden z nejskromnějších výtvarníků, se kterým jsem měl možnost se blíže seznámit. Nepřijímal zakázky a jeho práce nejsou poznamenány komercí. Vždy tvořil, zejména své virtuózní suché jehly, jen pro své potěšení. Nechtěl prodávat, nechtěl vystavovat. Říkal, že  peníze na chléb dostane ve škole. V nájemním bytě žije se svou paní tuším od 50. let minulého století, nemají děti, nepotřebují chalupu ani auto  Pokud jej přátelé k výstavě přemluvili, zřídkakdy byl přítomen na vernisáži. K tomu, aby své práce nerozdával, ale začal je prodávat jsem jej přemluvil já. Napomohla mi do jisté míry náhoda. Jedno pondělí jsem v antikvariátu uviděl ve výloze grafiku, kterou jsem neznal. Zašel jsem za panem profesorem a dozvěděl se, že ji o víkendu věnoval návštěvníku, kterého k němu přivedl tehdejší předseda naší sekce grafiky a krásné knihy při brněnské pobočce KPVU.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695