Karel Sýs: Příliv.  1980. S leptem Kamila Lhotáka. 30 výtisků na maršovském papíru (vše autorské tisky a mé PF) a 117 výtisků na losínu z nichž jsem naprostou většinu opět věnoval zúčastněným na vydání či použil jako vlastní novoročenky.

Nevyleptanou destičku Kamila Lhotáka mi věnoval František Dvořák, kterého opět v tiráži uvádím jako spoluvydavatele. Souhlas s vydáním jsem od úřadů nežádal. Dvořák mne uvedl do Rybné ulice ke Kamilu Lhotákovi. Ten projevil přání, abych bibliofilii vydal s verši Karla Sýse. Básníka jsem vyhledal v jeho kanceláři, v redakci Tvorby,  na pražské Florenci. Samozřejmě měl zájem a tím začala naše budoucí spolupráce na několika dalších bibliofiliích. Bezvadné vyleptání desky i následný tisk provedl brněnský grafik Jiří Havlíček.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695