Dana Puchnarová: Grafika.  1981. Mapa šesti grafických listů které jsem vybral  z autorčiny tvorby od 60. let minulého století. Vydáno 12 souborů.

Výtvarnice, signatářka Charty 77, tehdy žila v Českých Budějovicích. Seznámil jsem se s ní na jedné vernisáži, kde jsem jí požádal o podepsání jejích litografií v bibliofilii Dílo Evy Štikové. Kromě nabídky na můj vydavatelský počin kladně odpověděla i na dotaz, zda by vytvořila grafický list pro sjezd přátel grafiky a krásné knihy, který se v Brně každoročně konával od začátku šedesátých let minulého století. Vytvořila čtyři základní rozměrné lepty, které byly vždy soutiskem několika tiskových desek a různých barevných variací. Účastníci sjezdového konání měli tedy nelehký výběr. Tu práci si grafička dala přesto, že odměna pro tvůrce sjezdových grafik byla zpravidla nulová a my, organizátoři sjezdů, jsme měli možnost platit jen práci tiskařů grafik. Každý návrh sjezdové grafiky musela tehdy schvalovat komise Českého fondu výtvarných umění. Přestože k razítku byl připojován vždy údaj o prodejní ceně, účastníci sjezdů si grafiky odnášeli za symbolických 10 či 20 Kčs.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695