Edgar Allan Poe: Havran. 1981. Překlad Vítězslav Nezval. Se sedmi suchými jehlami vytištěnými z původních desek Františka Tichého. Celkem 53 výtisků, z nichž devět je vytištěno na papíru Ullersdorf, dvacet na losínu a ostatní na papíru Ingres.

Pro vydání této bibliofilie mi (přesněji řečeno Jiřímu Latovi a tiskaři Bohuslavu Knoblochovi) Eliška Fučíková zapůjčila tiskové desky. Bibliofilie je, na rozdíl od Vltavy, nově vytištěna celá. Respektoval jsem opět přání majitelky desek, neuvedl jsem vydavatele a o souhlas s vydáním jsem úřady nežádal. Do stručné tiráže jsem nechal vytisknout faksimile podpisů Vítězslava Nezvala a Téčko Františka Tichého.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695