Jan Skácel: Smrt motýlů. 1981. Pět suchých jehel Jaroslava Škarohlída inspirovaných Skácelovým čtyřverším. Náklad 30 výtisků.

Jan Skácel a Jaroslav Škarohlíd byli dlouholetí přátelé. Výtvarník, pro svou radost i potěšení svých přátel, vytvořil řadu grafických cyklů inspirovaných básníkovými verši. Vydal - pokud mu zrak sloužil - a věnoval svým přátelům několik drobných bibliofilií se Skácelovými verši, které doprovodil svými virtuózními kresbami. Rád jsem tuto dvojici, vynikajícího "ineditního" básníka a špičkového grafika, zařadil do mých projektů vydaných bez souhlasu úřadů.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695