Bohuslav Reynek: Don Quijote. 1981. Soubor čtrnácti leptů a suchých jehel vytvořených v  letech 1955-60. Tištěno z původních desek na dvou druzích ručních papírů v celkovém počtu 22 exemplářů.

Soubor grafik vznikal na objednávku francouzského nakladatele. Jak známo, Reynek  k výtvarné aktivitě  nepřistupoval z komerčních popudů, ale z vnitřního pocitu nutnosti vyjádření svých vizí. Destičky ryl a leptal zpravidla ráno než šel za prací dělníka v JZD, které se usídlilo v jejich petrkovské zemanské tvrzi. Nakladatel byl netrpělivý a objednávku na donquijotovský cyklus posléze zrušil. Dle Reynkových synů měly být grafické listy v podobě cyklu vytištěny - do chvíle, než jsem je vydal jako celek já -  vytištěny pouze ve dvou exemplářích. Majitelem jednoho byl Jiří Šerých, který se snažil o sestavení kartotéční evidence Reynkovy grafické tvorby. Osud dalšího kompletu nebyl Reynkovým synům znám. Prvenství ve vydání cyklu, byť řadu let po úmrtí jeho tvůrce, nepochybně náleží mně. 

Nějaký čas po vydání se ke mně dostávaly zvěsti, že soubor vydá Spolek českých bibliofilů, pak zase kdosi další. Obrátil jsem se na Daniela a Jiřího s dotazem zda jde o fámy či realitu. Současně jsem je požádal, aby se cyklus jako celek již netiskl, protože já svým vydáním v nepatrném nákladu chtěl zachovat jeho unikátnost a vzácnost. V písemné odpovědi mne ujistili, že jde skutečně jen o fámy - nikdo je o tiskové desky nežádal a soubor jako celek že již z původních desek tištěn nebude. Osm grafik z cyklu (+ osm reprodukcí dalších Reynkových grafik) vybral Vladimír Justl do V. svazku sebraných spisů Vladimíra Holana, Odeon, 1982. V reprodukcích, které doprovázejí verše Věry Provazníkové,  vydalo celý soubor v roce 1994 nakladatelství Academia.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695