Jaroslav Seifert: Píseň o flétně. 1981. Se suchou jehlou Cyrila Boudy. 95 výtisků

I tuto, dosud netištěnou měděnou destičku, mi zapůjčil František Dvořák a já se díky tomu osobně seznámil se slavným umělcem žijícím a tvořícím v kouzelném domě na stráni pod Petřínem.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695