Jan Zrzavý: O Bohuslavu Reynkovi. 1983. Se suchou jehlou z původní Reynkovy desky. Žádný z 53 výtisků nebyl určen k prodeji. Část jsem dal  Reynkovým synům, zbývající jsem použil jako má novoroční přání. Do tiráží jsem nechal vytisknout řádek pro vepsání jména prvého majitele

Můj poslední nakladatelský počin, ve kterém jsem použil desku Bohuslava Reynka. Během tří let od mého vydání Odletu vlaštovek začali do Petrkova častěji přicházet další soukromí nakladatelé se žádostí o zapůjčení desky: tu do vydávaného souboru grafik, tu do drobné bibliofilie. Na rady, snad dobře míněné jejich přáteli, začali Jiří s Danielem sami tisknout desky svého otce jako volné grafiky. Bohužel s počtem obtahů vedoucím až k vyhlazení nedostižných rýh rydlem či vyleptaných čar, které do mědi nebo zinku před léty vytvořil jejich otec. Za této situace jsem neviděl důvod realizovat další projekty vzdor tomu, že zájem i o novotisky - grafiky vytištěné z původních desek nežijícího umělce - nikdy neustal. Reynkovi se dostali díky jejich obchodně-tiskařským aktivitám do problémů s úřady. Jejich trestní stíhání bylo posléze zastaveno. Snad jediným komerčním pozitivem byl fakt, že ceny grafik, které Reynkovi tiskli a opatřovali suchou pečetí, neklesaly. Vídal jsem je v brněnském antikvariátu, kde se v polovině osmdesátých let prodával list v relacích kolem 1000 Kčs. Přitom já pár výtisků cyklu čtrnácti grafik Don Quijote, které jsem měl k prodeji, přenechával v době vydání zájemcům v cenových relacích od 3200 do 5500 Kčs.

Nevím, zda prvou, jistě však vynikající monografii Bohuslava Reynka - ilustrovanou téměř šedesáti reprodukcemi jeho prací - napsala Dagmar Halasová, Brno, 1992, nakladatelství Petrov. Ve sbírce mám též jiný dokument doby minulé, věnovaný značnou částí svého obsahu Bohuslavu Reynkovi (a mimo jiných též Janu Zrzavému) - s jeho portrétní fotografií na obálce sborníku Spektrum 1. V srpnu 1978 ji vydal v Londýně Index of Censorship. Dle tiráže by měl vycházet 6x ročně a  "vydávat práce autorů postižených cenzurou ve vlastní zemi". O Reynkovi zde píše Věra Jirousová. S odstupem času bohužel nevím, kdo mi sborník počátkem 80. let věnoval či s kým jsem jej vyměnil.Ediční svazky 10 - 18 jsem vydal, aniž bych žádal úřady o vydavatelské oprávnění.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695