Vladimír Holan: VI. 1983. Se šesti barevnými lepty s akvatintou od Josefa Istlera. Texty vybral Vladimír Justl, závěrečnou poznámku napsal Vladimír Staněk. Upravila Clara Istlerová. Z nákladu šedesáti výtisků je 45 vytištěno na losínu a 15 na ofsetovém papíru.

Grafické listy -  2x šest leptů -  vytvořil Istler v roce 1971 na objednávku  nakladatelství Odeon. Jedna ze sad měla v reprodukcích ilustrovat šestý svazek spisů Vladimíra Holana. Po změně na ředitelském postu vyřadil nový vládce státního nakladatelství  nežádoucího surrealistu a nahradil jej jiným výtvarníkem. Při mém vydání jsme jednu šestici vybrali pro základní vydání. Druhou šesticí jsme pro své potěšení zařadili do čtyř výtisků speciál, sadu určenou pro základní variantu vydání jsme připojili ve formě příloh a "speciály" jsem na vyvázání svěřil Jindřichu Svoboda. Josef Istler byl právě v té době v lehčí finanční nouzi a proto grafiky do celého nákladu sám vytiskl. Grafickou úpravu, podobně jako u Obrtelových textů, navrhla jeho dcera. Nebyli jsme však s výsledkem příliš spokojeni. Istler souhlasil s mým návrhem, že případné další naše společné bibliofilie upravím sám nebo o výběru typografa rozhodnu já. Paní Holanová, kterou jsem o souhlas s vydáním požádal, přenesla autorské záležitosti na Vladimíra Justla, se kterým jsem pak konzultoval výběr básní. Menší problémy jsem měl s autorem poznámky při korekturách jeho textu. V závěrečných jednáních se Josef Istler přiklonil k mým návrhům úprav a změn.

Vydání jsem připravoval v naději, že opět bude schváleno MK-ČR. Nestalo se, byť jsem do žádosti - následně i do tiráže - uvedl, že jde o vydání k 10. výročí založení organizace SSM v Pozemních stavbách. Na krajském odboru kultury jsem měl taky zavřené dveře. (Podrobněji viz u sv. 24) "Svazáci" připomněli své výročí tímto, i edičním svazkem 20, díky souhlasu vydaném dr. Motykou, manželu mé známé z KPVU, vedoucím odboru kultury na Národním výboru města Brna.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695