Suzanne Renaud: Bez názvu nebo Chvála oběti.  1984. S pěti barevnými lepty kombinovanými suchou jehlou od Jaroslava Šerých.  Dvě poznámky o autorce a výtvarníku napsala Dagmar Halasová. Typografickou úpravu navrhl Martin Dyrynk. Náklad  80 výtisků.

Tímto projektem jsem se naposledy vrátil do Petrkova. Již ne k Reynkovi grafikovi, ale k básníku a překladateli veršů  jeho ženy Suzanne. Výběr veršů provedl Jaroslav Šerých, který má k obyvatelům zemanského sídla v Petrkově - a k Vysočině vůbec - stále citový vztah, byť mnohá léta žije a tvoří v Praze. Jeho dopisy o pokračujících pracích na vzniku grafických listů výmluvně dokládají pečlivost ke kterou k výtvarné tvorbě přistupuje. Dotazoval se mne například na souhlas, zda může na jedné  z grafik opakovat motiv z rozměrného listu „Pour Suzanne Renaud“,  který vytvořil nedlouho po jejím úmrtí. Do bibliofilie jsem opět uvedl, že ji vydává Socialistický svaz mládeže Pozemních staveb v Brně k 10. výročí svého založení. Bibliofilie přináší nejen texty věřící básnířky a jejího životního partnera, oba v té době patřící mezi nežádoucí autory, ale je navíc vyzdobena pěti lepty z nichž je na jednom stěžejním motivem Kříž a na dalším Ukřižovaný. Paradoxy  či možnosti oné doby?

Bibliofilii doprovázela další okolnost stojící za zaznamenání. Při žádosti o doporučení k vydání jsem ve vydavatelství BLOK dostal zajímavou nabídku: budou mít výročí založení a mají v úmyslu vydat k této příležitosti bibliofilský tisk. Jaroslav Šerých by byl vhodný ilustrátor. Navrhnul jsem řediteli Odehnalovi, že by vydání mohlo mít dvojí verzi: nízký bibliofilský náklad na ručních papírech vypravený originálními grafikami, které by následně byly reprodukovány v běžném nákladu stovek nebo tisíců výtisků. Což by vyhovovalo i mně, protože by bylo možno publikovat mnohem větší rozsah textů paní Suzanne. Odehnalovi se můj návrh zamlouval. Redakční rada se ale postavila zásadně proti dvojici Renaud-Reynek. Prý mám přemluvit výtvarníka a navrhnout mu jiného autora textů. To zase nebylo přijatelné pro mne. Vždyť Jaroslav Šerých přijal nabídku na vydání bibliofilie zejména kvůli mnou navržené básnířce "na indexu". Spolupráce s BLOKem se nerealizovala, ale mé odmítnutí se nijak negativně neprojevilo na  přístupu šéfa nakladatelství k mým žádostem. Odehnal mi nikdy ani náznakem nenavrhnul, abych mezi své projekty zařadil vydání jeho veršů. Nakladatelství mnou navržený způsob vydání jubilejní publikace uskutečnilo. S jiným básníkem i výtvarníkem a bez mé účasti.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695