Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. 1984. Překlad Jiřina Hauková. Grafické listy v technikách suchýh jehel nebo leptů vytvořili Josef Liesler, Karel Šafář, Jaroslav Škarohlíd, Jan Souček,  Karol Ondreička, Jindřich Pileček  a  Jiří Hadlač. Kromě tiráže Edice 33 uvádím základní biografické údaje o každém ze zúčastněných výtvarníků. Z nákladu 69 výtisků je 12 autorských exemplářů. Ty mají v příloze sled grafických listů rozšířený o suchou jehlu - s iniciálami E. A. POE k Havranu - vytištěnou z původní destičky Františka Tichého a jsou vyvázány Jindřichem Svobodou (opět jen pro Elišku Fučíkovou, Jiřího Latu, Jindřicha Svobodu a mne) a Františkem Jelínkem (pro všechny zúčastněné výtvarníky a několik dalších zájemců).

V tomto pokračování projektu Valdemar jsem se pokusil realizovat něco na způsob soukromě vydávaných souborů grafik, na jejichž vzniku se podílelo více výtvarníků. (K vydání souboru grafiky nebylo nutno - v období dnes označovaném jako totalitní či normalizační - absolvovat úřední kolečko na jehož závěru by bylo schvalovací razítko. Nejčastěji je vydavatelé označovali jako "autorské a neprodejné". Sympatičtější mi vždy byly soubory grafik jednoho umělce. Pokud ovšem nebyli zájemci nuceni odebírat všechny svazky takto vydávané ediční řady bez ohledu na autora, kvalitu či námět. Finanční náklady vydavatelů souborů byly nesrovnatelně nižší oproti vydání bibliofilie: mnohem menší spotřeba papírů i v případě, že byl soubor vytištěn na ruční papíry, což nebývalo pravidlem. Zejména však ušetřený nemalý peníz za zhotovení ruční sazby a vytištění textů knihtiskem).

Od  záměru na vydání bibliofilie s účastí více výtvarníků mne odrazoval především pan profesor Svoboda. Z vlastních sběratelských zkušeností prý dobře vím, že v konvolutech, na  jejichž vzniku se podílí více výtvarníků,  vždy potkáme výborný grafický list a vedle něj slabší nebo dokonce podprůměrný. Vzdor jeho námitkám jsem vybral výtvarníky a zadal každému z nich  povídku, o níž jsem se domníval, že osloveného zaujme a námětově mu bude blízká. Žádný z oslovených mou žádost neodmítnul. Po dokončení pan profesor konstatoval že je rád, že jsem si nenechal svou myšlenku  rozmluvit. Všichni zainteresovaní se  zadaného úkolu zhostili nadmíru odpovědně.

Příjemně mne překvapil i knihař František Jelínek. Byli jsme dohovořeni, že na bibliofilie zhotoví polopergamenové vazby. Po dokončení mi však předává knihy ve vazbách celopergamenových. Logicky přede mnou ihned vyvstala otázka o kolik se zakázka prodraží. Mistr knihař mne vzápětí uklidnil - cena zůstává nezměněna. Prostě usoudil, že těmhle pěkným bibliofiliím budou více slušet vazby celopergamenové.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695