Edgar Allan Poe: Fragmenty básní. 1985. Se sedmnácti lepty s akvatintou Jindřicha Pilečka k úryvkům básní vybraných Zdeňkem Křenkem. Závěrečný soupis Pilečkových bibliofilií jsem sestavil ve spolupráci s grafikem. Z celkového počtu šedesáti výtisků je 19 exemplářů na losínu, sedm na papíru Ingres a ostatní na ofsetovém papíru.

K tomuto projektu jsem přišel víceméně náhodně. Jindřich Pileček grafické listy vytvořil na objednávku  italského nakladatele. I z toho důvodu v nich ukázkově předvedl své excelentní umění tvorby leptu kombinovaného s akvatintou.  Obchodní  jednání probíhalo podle tehdejších obyčejů prostřednictvím Artie. Vše běželo hladce do okamžiku, než nastalo jednání o finančních otázkách. Pileček byl zástupcem státní instituce požádán, aby si při projednávání tohoto bodu udělal pauzu a odešel z kanceláře. Přesné požadavky a podmínky nastolené českou stranou se výtvarník nedozvěděl. Faktem zůstalo, že devízový nakladatel od spolupráce odstoupil. Byl jsem jeden z mála soukromých nakladatelů, kterému se v tom období dařilo vydávat bibliofilie. Pilečkův i můj přítel, tiskař Jan Mauler, se dotázal na můj případný zájem o realizaci. Ten jsem měl, protože Pileček patřil mezi grafické virtuózy. Fragmenty dle tiráže vydal CZV SSM Pozemních staveb v Brně s Jm KV Svazu českých výtvarných umělců. Poslední to ediční opus, v jehož tiráži uvádím SSM. Mauler mi pak zvláštními obtahy tiskových desek předvedl své tiskařské umění. Na dva rozměrné archy provedl soutisky – na jednom archu devíti a na druhém osmi – grafických listů. Sametová hněď Pilečkových leptů září i z těchto archů.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695