Jan Souček: Mrtvý pastýř.  1986. Autorská kniha Jana Součka, který ke svému textu vytvořil pět barevných leptů kombinovaných akvatintou. Vloženy jsou 2-3 originální fotografie Jiřího Stacha. Poznámku o výtvarníku napsal Zdeněk Čubrda. Vytištěno 30 exemplářů na papíru Hollar.

Tato bibliofilie definitivně ukončila mou občasnou spolupráci s knižními úpravci. Součkova kniha je nejrozměrnější bibliofilií Edice33. Rozevřený arch měří 108 centimetrů. Knihtisk textů i na tento rozměr zvládl  perfektně Raimund Zbořil ve vyškovské tiskárně, přestože do „mašiny“ mohl umístit pouze metrový arch  a já si přál ponechat původní okraje papíru bez ořezu. Se žádostí o úpravu jsem se obrátil na schopného knižního úpravce Soukupa z BLOKu. Několikrát nedodržel přislíbený termín. Když mi odevzdal svou „práci“, nestačil jsem se divit. Měl jsem v ruce sešitek velikosti cca 3x5 cm s několika načrtnutými vlnovkami a obdélníky na pár stránkách. Zbořil výtvor komentoval výrokem, že úpravce se asi zbláznil. Podle takového „špíglu“ se nedá nic udělat. Sedl jsem si s tužkou  a pravítkem nad archy papíru, měřil, dělal náčrty. Výsledek mé snahy nikdo nezkritizoval.

Obrazy Honzy Součka mne také vždy fascinovaly. Nechtěl mi ale žádný prodat. Jednou, při návštěvě v jejich bytě v Karlové ulici, mne ale překvapil. Sešli jsme do přízemního sklepa a on z hromady vytáhl dva úžasné oleje na plátně. Cena? Výsostně přátelská. Měl krásný ateliér ve Vodičkové 20. Někdy po roce 1990 jsem ho našel v nedobrém rozpoložení u karafy vína: nevím už, zda po restituci či privatizaci jej musel vyklidit. Podařilo se mu ale získat jiný, poblíž Staroměstského náměstí.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695