Karel Sýs: Smaltované hvězdy – Pocta Františku Grossovi. 1988. Sítotiskovou  reprodukci autorova rukopisu doprovází šest suchých jehel a leptů Františka Grosse vytvořených kolem roku 1940. Náklad 40 výtisků.

Mezi mé sběratelské zájmy patřila zhruba od poloviny 60. let minulého století filatelie. Tematicky jsem se zaměřil, kromě edičního programu OSN a dokumentace letecké pošty, též na výtvarné umění. Na výstavě Praga 1968 mne zaujala kolekce vystavených známek s podpisy jejích tvůrců. Kromě běžných známek tištěných ofsetem na archy v počtu padesáti nebo sto kusů, byly některé vydávané emise tištěny ocelotiskem (podobná technologie jako ocelorytina ve tvorbě grafické) na tiskové listy se  čtyřmi nebo deseti známkami. Šlo zejména o série známek s námětem Umění. Začal jsem proto, jako člen Svazu československých filatelistů,  odebírat všechny vydané známky v počtu deseti sérií. V klubu filatelistů vyhověli mému přání a při vydávání známek mi přidělovali vždy dvě čtveřice z rohu velkých tiskových archů. Zůstával tak volný, nepotištěný, okraj, na který jsem pak od výtvarníků - autorů návrhů známek - a rytců známek získával jejich podpisy. Tiskové listy se čtyřmi či deseti známkami, aršíky a obálky prvého dne vydání (FDC) pak ve výsledné podobě vypadají jako podepsané grafické listy. Takto jsem se seznámil s řadou význačných výtvarníků, mezi jinými též s Františkem Grossem. (Se žádostí o podpisy jsem neuspěl pouze u Jana Zrzavého a Jana Baucha).

O možné spolupráci na vydání jsem s Grossem jednal, on však záhy zemřel. Naštěstí měl Karel Sýs déletrvající kontakty jak s ním tak i s jeho paní. Seznámil mne s ní a ona ráda na vydavatelské záměry přistoupila. Grafiky v žádném ze tří svazků Edice 33 proto nejsou signovány. Jde však o vzácné a málo známé Grossovy práce, nad kterými zůstal v údivu stát i Grossův dlouholetý přítel, brněnský kunsthistorik Jiří Valoch. Po roce 1990, vzniku mnoha soukromých galerií a pořadatelů aukcí, jsem nejednou zaregistroval v aukčních nabídkách, že grafiky z mých edičních svazků jsou nabízeny jako volné, signované a někdy i kolorované grafické listy. Je však možné, že paní Grossová desky později půjčovala někomu dalšímu. A po vytištění že grafické listy signoval a koloroval duch Františka Grosse vyvolaný na spiritistické seanci.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695