Karel Sýs: Na Stráži věčnosti – Pocta Bohumilu Hrabalovi. 1988. Jiný rukopis autorovy básně, opět jím upravené do podoby vhodné pro vydání, je reprodukován sítotiskem a doprovází jej jiných šest suchých jehel a leptů Františka Grosse z období 30 - 40. let. Náklad 40 exemplářů.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695