František Gross: Grafika.  1988. Soubor pěti linorytů a tří suchých jehel z výše zmíněných let. Textovou přílohu (prémie pro sběratele, kteří projevili zájem o předchozí bibliofilie s grafikami Františka Grosse) tvoří báseň Jiřího Koláře: Portrét Františka Grosse ze sbírky Dny v roce, 1948. Vytištěno 37 souborů na papíru Hollar.

Díky Kolářově pobytu v pařížském exilu, kontakt na něj mi poskytl výše zmíněný Jiří Valoch, mou sbírku obohatily zejména jeho koláže vytvářené z pohlednic. Těmito výtvarnými artefakty se mnou korespondoval. Měl jsem v úmyslu vydat i další jeho práce. Nabídku však laskavě odmítl. Že už prakticky netvoří, nevidí důvody pro reedice dřívějších textů, podobných žádostí že mu z Československa přichází stále víc…. a taky má své vlastní nakladatelství, v němž své projekty realizuje. V upomínku mi věnoval svou bibliofilii Mode d´emploi, Revue K, Alfortville, 1988. Po návratu z jeho exilu jsme se potkali již jen na jedné vernisáži jeho výstavy. Poslední z jeho pozorností pro mne je triptych pohledů na různě nakloněné Eiffelovky. Na jednom ze starožitnických veletrhů v Mánesu jsem jej kdysi viděl vystavený v luxusní paspartě a s prodejní cenou 18 tisíc. Některému z Kolářových "přátel" se dárek nebo P.F. asi příliš nepozdával.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695