Josef Hrubý:  Obrazy. 1989. Se třemi suchými jehlami Jaroslava Škarohlída.  45 výtisků.

S Josefem Hrubým jsem se seznámil krátce po zahájení mých nakladatelských aktivit. O bibliofilie Edice 33 měl zájem, některé kupoval, některé jsme měnili neb měl co zajímavého nabídnout protihodnotou. Byl dlouholetým přítelem Ludvíka Kundery a v sedmdesátých létech přispíval do jím vydávaných sborníků. Prvé vydání sbírky Hrubého veršů Ars amatoria v mé edici měl doprovázet svými grafickými listy Karel Demel. Naštěstí (na rozdíl od mého prvého Havrana) změnil výtvarník svůj požadavek na výši honoráře ještě v době přípravy na vydání. Demel neakceptoval můj argument, že při plánované výši nákladu kolem 70 výtisků by se neúměrně zvedla režijní cena za výtisk, který by pak kvůli ní mohl mít problémy při prodeji. „Tak jich vydejte 200 + autorské jako v Lyře Pragensis“. Do tak vysokého nákladu jsem nikdy nešel. Mé nakladatelské projekty nikdo nesponzoroval a vše jsem hradil ze svých zdrojů. Pokud by mi zůstaly desítky neprodaných výtisků v desetitisícových hodnotách (mluvím o letech osmdesátých, kdy měsíční příjem nad 5 tisíc korun byl již považován za nadprůměrný), bych mohl uvažovat o uzavření mé nakladatelské oficíny. Ars amatoria vydal po nějakém čase jiný pražský soukromý nakladatel. Zda Demel slevil ze svého požadavku a za kolik se bibliofilie prodávala, mi není známo. Jeden výtisk jsem po vydání dostal od Hrubého darem i s jeho věnováním.  Pro básníkovu potěchu jsem vydal  „náhradní“ Obrazy.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695