Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. 1990. Přeložila Jiřina Hauková. Se sedmi barevnými lepty Oldřicha Kulhánka. Z nákladu 69 výtisků mají výtisky č. 1 - 13 přiložen sled grafik a jejich zkušebních tisků. Tři z přednostních autorských exemplářů  jsou adjustovány v originálních knižních vazbách Jindřicha Svobody a jeden ve vazbě Jana Perůtky (žádný z těchto exemplářů nebyl primárně určen pro sběratele). Dalších šest výtisků přednostního vydání svázal František Jelínek a zbylé tři  Ladislav Hodný ml.

S Oldřichem Kulhánkem jsem vedl jednání o spolupráci již někdy od roku 1985-86. Stále jsem dostával neutrální odpovědi na dotazy, kdy práci začne. Jednou mi položil konkrétní otázku:  „Kolik za to?“ „Kolik chcete?“ Vyslovil sumu a já souhlasil. On na to „domníval jsem se, že to chcete taky zadarmo jako někteří další“. Zakrátko mi přivezl na sběratelské setkání v  Chrudimi prvou dokončenou desku. Měsíc nato přišel slavný Listopad. Kulhánek se začal – podobně jako já -  věnovat revolučním aktivitám. Zbylých šest grafik dokončil zhruba s půlročním zpožděním, což  uvádím také v tiráži knížky. Výborně vytištěné archy s texty Poeových povídek jsem měl téměř zdarma. Přesto, pokud jsem spočítal výši honoráře a částku za vytištění grafik, pak by se výsledná cena prodejných výtisků bibliofilie dostala do poněkud vyšších relací oproti těm na které byl okruh mých odběratelů - reagujících bezprostředně na můj nabídkový list - navyklý. Proto jsme se s výtvarníkem dohodli na vytištění dalších třiceti souborů grafik. Na tento počet jsem měl k dispozici nádherný starý ruční papír. Přílohový list s tiráží jsem nechal vytisknout knihtiskem. Přebaly jsem vyřešil jednoduše: tuší jsem na jejich přední strany narýsoval obdélníky v rozměru grafického listu a Kulhánek se do nich podepsal. (Podobně jednoduše a levně jsem takto postupoval i u dalších případů – 2x Istler a 1x Ondreička - kdy jsem souběžně s bibliofilií vydal  také soubor grafik na větších formátech ručních papírů. Třeba u Ondreičky snížily soubory grafik pro něj výši  původního požadavku na honorář).

Mnohem déle než u pana profesora Svobody (nejčastěji v rozmezí jednoho až tří let) jsem musel čekat na svázání Poe - Kulhánek uměleckým knihařem Láďou Hodným mladším. Bibliofilie jsem mu ke zpracování svěřil v létě roku 1990. Neustále jsem pak slýchával, že vazby budou hotovy ke konci roku. Tak ubíhal jeden rok za druhým. Až se jich sešlo jako apoštolů. Práci na nich dokončil a knížky mi přivezl  v létě roku 2002. Bylo to krátce před povodní, která značně poničila jeho ateliér  v Týně nad Vltavou. Pokud by zůstaly ve vodě, náhrady bych se nejspíše nedočkal. Naše smlouva byla přátelská - ústní.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695