39 - Robert Janás: Modrá mlha / Der blaue Nebel, Brněnské atmosférické výboje z let 1993-1998. 1998. Sbírka veršů je vydána ve třech variantách provedení a výtvarného doprovodu: 55 výtisků varianty „A“ na tiskovém papíře doprovází devět nebo osm kombinovaných technik Jaroslava Škarohlída. Dvanáct exemplářů varianty „B“ má stejnou výzdobu, ale jsou tištěny na ručním losínu.

 

40 - padesát výtisků stejného titulu je vypraveno deseti originálními fotografiemi od Roberta Janáse, autora sbírky.

V různých soutěžích několikráte oceněné verše mého syna, absolvovanými studii kunsthistorika, věnujícího se kromě jiného také výtvarné fotografii,  jsem vydal v několika různých variantách provedení i výzdoby. Jaroslav Škarohlíd vytvořil bohatý výtvarný doprovod. Bohužel to již nemohly být virtuózní suché jehly. Zde prezentované kresebné projevy však patří, žel, mezi poslední výtvarné projevy toho druhu. Vážná a stále se zhoršující nevyléčitelná zraková choroba – rozostřené vidění spojené s krvácením do sítnice – mu definitivně znemožnila brát do ruky tužku či ryteckou jehlu.

Škarohlídovy grafické listy jsou jeho posledním ilustračním počinem. Stejně tak knižní vazby tohoto titulu od Jindřicha Svobody. Exempláře varianty s fotografiemi sice vyvázal, ochranná pouzdra již nezhotovil, neboť nás navždy opustil. Pouzdra  jsou  z dílny Jiřího Fogla. Jemu, a Janu Perůtkovi, jsem svěřil dokončovací práce na knihách, které zůstaly v různých stadiích rozpracování v ateliéru pana profesora po jeho úmrtí v úžasném kmetském věku 92 let.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695