Edgar Allan Poe: Případ pana Valdemara. 2011. Sedm až osm dřevorytů vytvořil Jan Vičar. Z nákladu 35 výtisků je deset přednostních exemplářů v uměleckých knižních vazbách Jana Perůtky.

V mé edici jde o čtvrtý výtvarný doprovod této bibliofilie.  Inspiroval mě k němu – a výtvarníka navrhnul - Jan Perůtka. Léta mi ležely na chalupě balíky se sedmi desítkami knih vytištěnými v roce 1948. Mám jiné zájmy a vydavatelská činnost již pro mne nemá ten půvab jako v létech do začátku 90. let minulého století. Po ověření kvalit navrženého výtvarníka jsem jej oslovil a on odvedl skvělou práci. 

Rozhodl jsem se, že pro vydání nepoužiji všechny zbylé Valdemary, ale jen jejich polovinu. Mám představu, kteří výtvarníci by konvenovali mému vkusu a mohli vytvořit sedm grafických listů. Před letošním létem, v červnu 2013, jsem o tom již s jedním z mých dlouholetých přátel-výtvarníků krátce hovořil. Zájem měl a mám pocit, že by jej účast na našem společném projektu bavila. Na podzim se uvidí.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695