V minulých dobách jsem pro některé časopisy, noviny nebo sběratelské zpravodaje napsal strohá povídání o mých nakladatelských aktivitách. Případně objasňující, co to bibliofilský tisk vlastně je. Plníce tím přání jejich redaktorů nebo šéfredaktorů. Ucelenější vzpomínky jsem napsal někdy v roce 2004/2005 pro web www.bibliofil.cz založený Antonínem Krejčířem. Nebyla tam jen písmenka, ale i obrázky. Zřejmě od každého edičního svazku (už si nevzpomínám, zda skutečně ze všech) jsem nafotil ukázky grafik.  Počátkem roku 2011 si Bibliofila zaregistroval kdosi jiný. Zřejmě v naději, že jej zpětně výhodně odprodá buď A. K. nebo někomu dalšímu, o němž web podával informace.  O takovou transakci nikdo z nás neměl zájem. A. K. posléze zaregistroval web s názvem www.bibliofil1.cz kam přenesl celý původní obsah Bibliofila.

Za celou dobu trvání obou webů jsem nechtěl pana Antonína zatěžovat požadavky na nějaké úpravy a informace v mé části webu zůstávaly beze změn. U některých bibliofilií jsem totiž měl připojenu nabídku na jejich prodej. Občas jsem musel zájemcům odpovídat, že konkrétní položka již změnila majitele. 

V jarních měsících roku 2011 jsem založil svou vlastní webovou stránku. Tu, kterou nyní prohlížíte. Zejména proto, že jsem cítil potřebu rozšířit své memoáry. Text, který máte před sebou - i v oddíle Dodatky - je oproti původní verzi mnohem širší. Bohužel zůstal bez obrazového doprovodu, protože vkládání obrázků se mi zde zatím nedaří. (Snad se o to, po důkladném prostudování rad, ještě pokusím).

V červnu 2012 zanikl i Bibliofil1. Založil jsem si proto další vlastní web  www.bibliofilie-edice33.cz     na který postupně a jednoduše vkládám nejen různé snímky vztahující se i na zde publikované skutečnosti, ale průběžně rozšiřuji též má vzpomínání.

V červenci 2013 jsem si našel čas na to, abych poněkud pozměnil složení a rozvržení vámi prohlíženého webu. Zejména co do přehlednějšího rozdělení vzpomínek na vznik a další souvislosti vztahující se k jednotlivým bibliofiliím. Původně jsem je měl v jednom bloku - Více o projektech. Jeden článek/stránka však zde může mít maximálně 130 kB. Často jsem mnoho času ztrácel hledáním vět, které bych z napsaných textů mohl vypustit, abych se vešel do daného limitu. A už vůbec jsem nemohl přidávat další, podle mne třeba i důležitou, vzpomínku. Nyní se k jednotlivým edičním počinům mohu vracet a případně "memoáry" doplňovat.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695