1/ Neuvádím-li u  edičního svazku  jméno  typografa, navrhoval jsem  úpravu sám. Samozřejmě to vedle výběru výtvarníka, autora, tiskařů,  knihařů a dalších „drobností“ nezbytných pro vydání.

2/ Není-li u edičního svazku uveden druh použitého papíru, tak je vytištěn na ručním papíru z Velkých Losin. Pokud neuvádím údaj o knihvazačích, pak jsou bibliofilie dokončeny v podobě volných archů s přebalem.

3/ Všechny exempláře jsou vždy číslovány, autorské výtisky zpravidla číslováním římským. Každý grafický list je signován, případně i číslován a datován žijícím výtvarníkem. Podepsáni jsou téměř vždy žijící autoři,  úpravci a knihvazači. Nakladatel skromně připojuje svůj podpis do každého výtisku. Výjimkou je Vltava (sv. 5) a Havran (sv. 10).

4/ Ediční svazky, s výjimkou Kafkových deníků a Kálidása – Šerých, nejsou stránkovány.  U Případu pana Valdemara je číslování původní. Formát bibliofilií a souborů grafik je různý. Nejvíce jich  je o rozměru 30x21cm a 30x18 cm. Nejmenším svazečkem byl Komediantský vůz Jaroslava Seiferta, pouhých 15x9 cm - skládačka z losínu A4. Nejrozměrnější bibliofilií je  Mrtvý pastýř Jana Součka - 36x54 cm a Grafické album Vladimíra Boudníka - 62x43 cm

5/ Realizaci 1 - 40 edičního svazku jsem financoval sám z vlastník zdrojů, z "rodinného rozpočtu". Do vydání VIII. mimoedičního svazku Kálidása - Šerých a později též 41. svazku Poe - Vičar se finančně zapojil můj přítel Jaroslav Přichystal.

Kontakt

František Janás
Herčíkova 4, 612 00 Brno
+420549255468 / +420602953695